Jak działa dozownik kart CRT-591-H?

Jak działa dozownik kart CRT-591-H?

201912181750002581871

Po włączeniu zasilania, dozownik kart automatycznie wykrywa wszystkie czujniki fotoelektryczne, wykrywa, czy karta jest w stanie przed opróżnieniem, czy w stanie pustym (z sygnałem alarmowym i brzęczącym wyjściem) i testuje przydrożny sygnał cewki indukcyjnej, naciśnięcie klawisza ; automatycznie ustaw kartę na wymaganą pozycję; wydawać karty z dużą prędkością lub bezpiecznie przechwytywać nieprawidłowe karty zgodnie z poleceniem systemu po stronie klienta.

Po włączeniu zasilania, jeśli w uchwycie stosu znajdują się karty, dozownik automatycznie wypełni kartę w szczelinie i wykona polecenie przesłania karty do gniazda, gdy odebrane zostanie polecenie wydawania, za pomocą Z / W karty w celu weryfikacji czy karta powinna być wydana normalnie, jeśli jest to normalne, poczekaj, aż klient wyciągnie kartę, jeśli karta nie została wyjęta w określonym czasie, karta zostanie odzyskana; jeśli sprzęt odbierze sygnał poziomu do odzyskania w okresie oczekiwania, natychmiast odzyska kartę.