Jak konserwować czytnik kart motorowych?

jak konserwować czytnik kart silnika?

Czytnik kart silnika CRT-310-N Zapobieganie i konserwacja:

motor card reader

Czytnik powinien być utrzymywany po odpowiednim okresie użytkowania:

1) Gdy wałek transportowy jest zabrudzony, użyj karty czyszczącej z alkoholem

2 the Zanurz kartę czyszczącą w alkoholu i wykonaj polecenie transportu karty, aby wyczyścić obszar wewnętrzny.

3) Okresowa konserwacja:

W przypadku czujnika, głowicy magnetycznej i styku IC sugeruj konserwację co 2000 razy

Maintenance Konserwacja czujnika: Najpierw podłącz czytnik i uruchom DEMO, aby sprawdzić i sprawdzić stan czujnika. W stanie początkowym (brak karty w środku) cały stan czujnika to „WYŁĄCZONY”, a jeśli status czujnika jest wyświetlany jako „WŁ.”, Konieczna jest konserwacja tej grupy czujników.

Maintenance Konserwacja styków IC: Jeśli na styku układu scalonego znajdują się zanieczyszczenia, użyj karty czyszczącej z alkoholem do czyszczenia. Użyj metody: Po włożeniu karty czyszczącej, wykonaj funkcję automatycznego testu karty, aby wyczyścić kontakt IC.

Maintenance Konserwacja rolki: użyj polecenia transportu karty i karty czyszczącej.

Maintenance Konserwacja głowicy magnetycznej: użyj polecenia transportu karty i karty czyszczenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czytnikach kart silnikowych , skontaktuj się z obsługą klienta online.