Metoda konserwacji czytnika kart

card reader

Po długim okresie użytkowania mechanizm transportowy zużywałby się, kurz na czujniku, głowica magnetyczna,

Kontakt karty IC będzie miał wpływ na wydajność modułu, więc powinien być utrzymywany na bieżąco.

Szczegółowa instrukcja jest następująca:

Do czyszczenia głowicy magnetycznej użyj karty czyszczącej z alkoholem, pociągając i wkładając do czytnika kart

kilka razy.

Włóż kartę czyszczącą do alkoholu i wykonaj kilka razy testową kartę IC, aby wyczyścić kartę IC

kontakt.

Konserwacja okresowa: utrzymanie modułu (głowica magnetyczna, kontakt IC, mechanizm) co

Zalecany jest cykl 20 000.

(Jeden cykl: karta i karta out

Konserwacja różnych komponentów przebiega następująco:

1) Konserwacja kontaktu karty IC: Włóż kartę IC z alkoholem; wykonać automatyczną testową kartę IC

2) Konserwacja głowicy magnetycznej: wkładanie / wyciąganie karty czyszczącej z powtarzaniem.